Què és la Logopèdia?:

“La logopèdia és la ciència que tracta la “paraula”.

La comunicació verbal necessita sempre del missatge parlat i és per això que la dicció de la parla ha de ser sempre clara i entenedora.

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE PARLA I LLENGUATGE?:

La parla és la “Forma de la comunicació” del missatge que volem transmetre. Forma, entesa com:

  • La pronunciació i articulació de tots aquells sons que conté qualsevol llengua (Fonètica).

El llenguatge és el “Contingut de la comunicació” del missatge que volem transmetre. Contingut, entès com:

  • Lèxic del llenguatge (Morfologia).
  • Estructuració del llenguatge (Sintaxi).
  • Ús del llenguatge (Pragmàtica).
  • Comprensió del llenguatge (Semàntica).

 

Serveis

TRACTAMENT DE LA VEU

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

TÈCNIQUES D’ESTUDI

NÚRIA MAYOLA FERRAN
Logopeda – Col. Nº 08-0930
Pedagoga – Col. Nº 26435

Clínica Corachan.
Unitat de Neurodesenvolupament.

C/ Castellnou, 31-33
08017 Barcelona
Tel. +34 93 2545800

CONSULTA VIA AUGUSTA
Via Augusta, 9. 3er. 1ª.
08006 Barcelona
+34 629761276