intervenció psicopedagògica

La intervenció psicopedagògica pot implicar diferents vessants en funció dels objectius a assolir:

suport pedagògic:

Ensenyar a pensar i com aprendre és la clau de l’educació. Els estudiants han d’aprendre a utilitzar diverses estratègies d’estudi per fixar i assolir els seus aprenentatges.

Però no sempre el sistema educatiu ho té en compte.

La intervenció psicopedagògica, entesa com a suport escolar, és el reforç dels coneixements generals de les matèries que es dona als estudiants perquè vagin adquirint cada vegada més seguretat a l’hora de treballar les tasques escolars. Així doncs, l’objectiu primordial del suport escolar és reforçar els continguts curriculars del curs en qüestió en les matèries que presenten més dificultats per als estudiants. D’aquesta manera, poden millorar molt els resultats acadèmics.

reeducació psicopedagògica:

La reeducació psicopedagògica, entesa com una intervenció educativa específica per als estudiants que mostren o bé una dificultat concreta en l’aprenentatge d’una matèria o bé un trastorn específic, s’encarrega de la utilització adequada d’estratègies i mètodes determinats per resoldre dificultats o trastorns específics. A la reeducació psicopedagògica es practiquen exercicis que estimulen una sèrie de funcions i habilitats cognitives fonamentals com: atenció, memòria, percepció, orientació espacial i temporal, homogeneïtat de la lateralitat, funcions executives, etc. per desenvolupar tant els recursos propis com l’aprenentatge de mètodes i tècniques específiques, que ajudaran a resoldre o millorar molt les dificultats de l’estudiant.

La reeducació psicopedagògica també inclou l’assessorament a pares i la interrelació periòdica amb psicòlegs i/o d’altres professionals que tracten l’estudiant. Aquesta interrelació també es durà a terme amb el tutor o altres professors de l’escola per anar revisant conjuntament el progrés i l’evolució de l’estudiant.

tècniques d' estudi:

ÉL’adquisició d’eines i estratègies d’estudi, enteses com a metodologies específiques o recursos, és fonamental per als aprenentatges de l’estudiant. El desenvolupament d’ aquestes adquisicions s’hauria de promoure des de ben petits a l’escola, però la majoria de vegades no és així. El sistema educatiu no fa prou ressò a les escoles d’ensenyar a pensar i a com aprendre ni tampoc d’utilitzar eines adequades per tal que els estudiants- siguin infants o adolescents- puguin ajudar notablement a fixar els coneixements i els aprenentatges que es treballen a l’escola.

Ens trobem, any rere any, amb estudiants ben desorientats i sense saber què fer ni com aprendre de manera adequada les matèries curriculars obligatòries.

Si els estudiants que no presenten trastorns específics significatius aprenguessin a utilitzar aquestes eines i estratègies d’estudi, tindrien la fixació de l’aprenentatge assegurat i, en conseqüència, tindrien moltes més possibilitats de triomfar en els seus resultats acadèmics.


És per aquest motiu que he elaborat un dossier anomenat “aprenent a fixar l’aprenentatge”.  És un tractat de tècniques d’estudi que pot ajudar a tots els estudiants que desitgin assolir i fixar definitivament els coneixements al llarg de tot el curs.
Aquest dossier es pot ja començar a utilitzar a partir de l’ últim cicle de primària.

tècniques d' estudi:<br />