tècniques d'estudi

Any rere any ens trobem amb estudiants molt desorientats sense saber què fer ni com aprendre adequadament les matèries obligatòries del curs escolar.

Els estudiants necessiten utilitzar diverses estratègies per fixar i consolidar els seus aprenentatges.

tècniques d' estudi

L’adquisició d’eines i estratègies d’estudi, enteses com a metodologies o tècniques d’estudi, és fonamental per als aprenentatges de l’estudiant. El desenvolupament d’aquestes adquisicions s’hauria de generar des de l’escola, però la majoria de vegades no és així. L’escola no s’encarrega en excés d’ensenyar a pensar i com aprendre a utilitzar estratègies perquè l’estudiant fixi els seus coneixements i assoleixi els seus aprenentatges.

Si els estudiants que no presenten dificultats específiques significatives limitants aprenen a utilitzar aquestes eines i estratègies d’estudi, tindran la base de l’aprenentatge assegurat i, en conseqüència, tindran moltes més possibilitats de triomfar en els seus resultats acadèmics.

Programa de les tècniques d’estudi:

y

1a Part. CONDICIONS PERSONALS FÍSIQUES, PSÍQUIQUES I AMBIENTALS:

Organització Personal: 

 • Condicions personals
 • Lloc d’estudi
 • Horari personal d’estudi
 • Ordre al material d’estudi

3a Part. ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER A L'ESTUDI:

Eines i estratègies fonamentals per a un bon estudi:

 • Prelectura
 • Lectura comprensiva i/o analítica
 • Subratllat
 • Notes marginals
 • Acotacions marginals
 • Resum
 • Esquema i tipus d’esquemes
 • Mapa conceptual
 • Mapa mental
 • Quadre sinòptic
 • Altres gràfics…

4a Part. TÈCNIQUES FACILITADORES PER A L'ESTUDI:

Tècniques Mnemòniques:

 • Tècniques Mnemòniques
 • Tècnica de Visualització
 • Tècnica de Parelles d’Imatges
 • Tècnica d’encadenament
 • Tècnica d’Historieta
 • Tècnica de Topologia
 • Tècnica d’Acròstics
 • Tècnica Numèrica
 • Tècnica Simbòlica

5a. Part. ÀMBIT DE L'INTEL·LECTE:

 Intel·ligències múltiples:

 • Intel·ligència Verbal
 • Intel·ligència Musical
 • Intel·ligència Espacial
 • Intel·ligència Naturalista
 • Intel·ligència Interpersonal
 • Intel·ligència Intrapersonal
 • Intel·ligència Lògica-Matemàtica
 • Intel·ligència Corporal-Cinestèsia

Procés dinàmic de l’intel·lecte:

Aspectes que l’estudiant ha de treballar per potenciar totes les seves habilitats i desenvolupar i fer créixer la seva intel·ligència.

2a Part. PROCESSOS I FUNCIONS COGNITIVES NEUROPSICOLÒGIQUES:

Funcions Cognitives bàsiques:

 • Sensació
 • Percepció
 • Atenció
 • Memòria

Funcions Cognitives superiors:

 • Pensament
 • Funcions executives
 • Aprenentatge
 • Llenguatge
 • Fluïdesa i Prosòdia
 • Creativitat
 • Motivació
 • Habilitats Viso Perceptives
 • Habilitats Viso Constructives
 • Velocitat de Processament
 • Raonament
 • Orientació Espacial i Temporal
 • Organització de l’acte motriu
 • Processos emocionals Conductuals
 • Habilitats de lectura, escriptura i càlcul.