Logo Nuria Mayola New

   
“La clau de l’educació és ensenyar a pensar i com aprendre”.  Els estudiants han d’ aprendre a utilitzar diverses estratègies d’estudi que ajudin a fixar i assolir els aprenentatges.

Però no sempre el sistema educatiu ho té en compte.

 

 

 

 

logopèdia

La logopèdia és la disciplina que s’encarrega de corregir els trastorns tant de la parla com del llenguatge.

La comunicació verbal necessita sempre el missatge parlat i la dicció de la parla ha de ser sempre clara i comprensible.

La parla és la forma de la comunicació i amb ella emetem el missatge que volem transmetre al nostre interlocutor.

El llenguatge és el contingut de la comunicació i amb ell construïm el missatge.

pedagogia

Ensenyar a pensar i com aprendre és la clau de l´educació”. Els estudiants han d’aprendre a utilitzar diverses estratègies d’estudi que ajuden a fixar i assolir els seus aprenentatges.

Però el sistema educatiu no sempre ho té en compte.

Serveis

Blog

Contacte

“Podem ensenyar a com ser feliços,
perquè podem aprendre a ser feliços”.

Els professionals que treballem amb infants ajudem a construir els ciments bàsics de la seva personalitat, a posar bases al seu món cognitiu i a fomentar la seva salut mental ja que sabem la importància cabdal que tenen els primers anys de vida. És en aquest període de temps que els infants han d’aprendre a relacionar-se i gestionar les emocions.

.

Jugar també és
aprendre.

 

El joc és vida, moviment, experiència, coneixement, simbolisme, superació, rol, lluita, normativa, emoció, competitivitat, diversió, motivació, il·lusió…

Mitjançant el joc podem conèixer molt bé els infants ja que a través d’aquest ells ens mostren sempre la seva personalitat.

En definitiva, el joc és la representació de la pròpia vida i és fonamental per als infants.

Serveis de logopèdia i pedagogia

Nuria Mayola Pedagoga, Logopeda intervencio

intervenció psicopedagògica

La intervenció psicopedagògica, entesa com a suport escolar és un reforçament dels coneixements i de les àrees curriculars que es dona a l’estudiant perquè vagi adquirint seguretat en els seus aprenentatges amb les matèries que presenten dificultats a l’hora de treballar les tasques escolars, pròpiament dites.

Nuria Mayola Pedagoga, Logopeda tecniques

tractament vocal

La veu és el so que emet l’ésser humà en parlar, cridar i cantar. És una capacitat diferencial humana que implica el moviment de tot el cos i, per tant, és un procés integral. La veu és el reflex de la sensibilitat i la individualitat tant fisiològica com psicològica.

Nuria Mayola Pedagoga, Logopeda intervencio

tècniques d’estudi

L’adquisició d’eines i estratègies d’estudi, enteses com a metodologies o tècniques d’estudi, és fonamental per fixar tots els aprenentatges de l’estudiant. El desenvolupament d’aquestes adquisicions s’hauria de generar des de la infància a l’escola, però la majoria de vegades no es fa.

Nuria Mayola Pedagoga, Logopeda

intervenció logopèdica

És primordial que l’atenció logopèdica sigui primerenca, contràriament a la idea que té la majoria de la gent.

És important actuar primerencament quan es detecten: retards de la parla i del llenguatge, disfuncions orofacials i altres patologies que responen amb més eficàcia si s’atenen des del seu inici.

i

Nuria mayola

Notícies & Novetats

Sobre logopèdia y pedagogia

“No tots aprenem de la mateixa manera”.

“No tots aprenem de la mateixa manera”.

La intel·ligència, entesa com la capacitat mental general que comporta raonar, planificar, solucionar problemes, comprendre idees complexes i abstractes i aprendre de l'experiència, és sàvia i potent i res no passa als estudiants que amb ella poden i saben compensar...