tractaments logopèdics per a diversos àmbits

 

La comunicació verbal necessita sempre el missatge parlat. Per això, la dicció ha de ser sempre clara i comprensible.

01.

Estimulació de la parla i del llenguatge

02.

Retard de la parla i del llenguatge

03.

Disfuncions del llenguatge a l’expressió oral i/o escrita:

TDL: trastorn idiopàtic del desenvolupament del llenguatge simple i/o sever en l’adquisició del llenguatge.

  04.

  Fluïdesa verbal, vocalització i dicció:
  Taquifèmia / taquilàlia: parla molt ràpida i sense vocalització

   05.

   Dislàlia: Dificultat funcional

    06.

    Confusions fonològiques

    Inadequada ubicació a l’hora de parlar als punts i modes d’articulació.

     07.

     Disfèmia: tartamudesa i difluència de la parla.

       08.

       Disfuncions Orofacials:

       La teràpia Orofacial s’aplica a totes aquelles patologies que comparteixen desajustos als òrgans orofacials i que dificulten: la masticació, respiració, deglució i fonació.

       • Inadequada posició lingual. Interposició lingual i labial
       • Succió digital i/o labial
       • Onicofàgia (mossegar-se les ungles), que repercuteix en el desenvolupament de l’articulació temporomandibular (ATM)
       • Respiració oral
       • Respiració mixta
       • Masticació
       • Deglució
       • Deglució atípica. Tractament amb Teràpia Miofuncional
       • Disfuncions craniofacials
       • Malformacions craniofacials congènites i adquirides:
       • Anquilosi temporomandibular
       • Fissures labiopalatines
       • Maloclusió:
       • Classe I: és la mossegada que es troba en neutrooclusió i, per tant, en la normalitat, a excepció que hi hagi un apinyament o diastema notable.
       • Classe 2: prognatisme maxil·lar, retrospecció mandibular i/o la combinació d’ambdues l’arcada superior de les quals es troba avançada respecte a l’inferior. Protrusió dental
       • Classe 3: La mandíbula té un creixement excessiu respecte al maxil·lar i l’arc inferior està avançat respecte a la superior.
       • Sobremossegada: es dona quan les dents del maxil·lar superior tapen les dents del maxil·lar inferior de forma àmplia o total.
       • Mossegada creuada uni i/o bilateral: es dona quan les dents de dalt es troben per sota de les dents de baix a l’hora de l’oclusió.
       • Alteracions de la ressonància: Singlot i Hipernasalitat
       • Disglòssia / Dislàlia Orgànica: Alteració o defecte de l’articulació dels fonemes produïda per anomalies congènites o adquirides als òrgans de la parla.

        09.

        Exploració i tractament de l’afàsia infantil i en l’etapa adulta:

        Pèrdua parcial o completa de la capacitat d’expressar-se o comprendre el llenguatge, produïda per lesions cerebrals de tipus orgànic i/o per traumatismes cranials.

         10.

         Exploració d’afàsia i disàrtria:

         Articulació defectuosa, produïda per paràlisi o atàxia (incoordinació dels moviments voluntaris) del sistema nerviós central (SNC) que regeixen els músculs de la parla.

          11.

          Malalties Degeneratives

          Parkinson, Alzheimer i Accidents Vasculars Cerebrals (AVC) durant la tercera edat.

           12.

           Laringectomitzats