Tractament-Veu

serveis

SERVEI DE LOGOPÈDIA ESPECÍFIC: TRACTAMENT DE LA VEU I TRACTAMENT VOCAL.

 

Tractament de la Veu: Disfonies i/o afonies.


Exploració Vocal Funcional.

Disfonies funcionals: sense origen orgànic i causades, bàsicament, per un sobre/esforç vocal o d’origen orgànic com nòduls bilaterals, quists intercordals, hiatus, pòlips, vergetures, etc.

Tractament de preparació pre i/o post quirúrgic.

 

Aspectes bàsics a treballar per aconseguir una correcta Tècnica Vocal


Postura Corporal. Verticalitat.

Respiració.

Relaxació.

Impostació / Ressonància.

Vocalització / Articulació / Emissió.