Intervenció-Logopèdica

serveis

SERVEI DE TRACTAMENTS LOGOPÈDICS EN:

 

Dislàlies: dificultat per articular correctament els fonemes.


Disfuncions de la parla.


Retard de la parla i del llenguatge.


Disglòssia: alteració o defecte de l’articulació dels fonemes produïda per anomalies congènites o adquirides en els òrgans de la parla.


Disfuncions del llenguatge: dificultat en l’expressió oral i/o escrita.


Disfuncions orals: "deglucions atípiques".


Teràpia Miofuncional.


Disfèmia. Tartamudesa.


Taquifèmia/taquilàlia: parla molt ràpida i sense vocalització.


Fluïdesa verbal. Vocalització. Dicció.


Afàsia Infantil: pèrdua parcial o completa de la capacitat d’expressar-se o de comprendre el llenguatge produïda per lesions cerebrals de tipus orgànic i/o per traumatismes cranials.


Disfàsia Infantil: transtorn idiopàtic en l’adquisició del llenguatge correcte.


Afàsies i Disàrtries: articulació defectuosa produïda per paràlisi o atàxia (incoordinació dels moviments voluntaris) del Sistema Nerviós Central (SNC) i que regeixen els músculs de la parla, produïdes, generalment, per les malalties de Parkinson i/o Alzheimer i/o Accidents Vasculars Cerebrals (AVC) durant la tercera edat.


Exploració de les Afàsies.


Tractament Vocal: Disfuncions de la Veu (afonies i/o disfonies).